Revisie ISO 27001 met de upgrade service
Bent u er klaar voor? Nieuws

NEN 7510 checklist - voorbeeld ISMS

Zeker als je begint met een NEN7510 - traject om je informatie-beveiliging te verbeteren, is het nog al eens een verhaal van 'door-de-bomen-het-bos-niet-zien'. In de norm zijn 133 beheersmaatregelen omschreven ... 
Om te verkennen op welke gebieden (domeinen) je sterk staat en welke aandacht vragen, gebruiken wij een handzame NEN7510 checklist (die later weer is te gebruiken als Verklaring van Toepasselijkheid). De relevante domeinen zijn overzichtelijk gerangschikt overeenkomend met de NEN 7510 norm. Je analyseert ze vanuit een risico-benadering.

De domeinen die aan bod komen, zijn o.a.:

 • beveiligingsbeleid
 • beheer van bedrijfsmiddelen
 • personeel
 • fysieke beveiliging
 • beheer communicatieprocessen
 • beheer van bedieningsprocessen
 • toegangsbeleid
 • informatiesystemen
 • incidentenbeheer
 • bedrijfscontinuïteitsbeheer
 • naleving

De volgende stap is het ISMS - Information Security Management System. Een algemeen voorbeeld vind je in dit NEN 7510 voorbeeld ISMS. De genoemde NEN 7510 checklijst kunnen we toesturen. Of we gebruiken de tool van collega's; in 60 seconden online ! 

Verplichte documenten voor de NEN7510 kunnen we in deze cloudoplossing eenvoudig aanleveren. Zo is de opzet en het bestaan van uw ISMS snel geregeld.  

Meer weten?


Gratis Live
QuickScan
Share |
false