Voor een aantoonbare beheersing
Bent u er klaar voor? Nieuws

Derdenverklaring volgens ISO 27000

Om ISO 27001 gecertificeerd te worden, is best wel een klus. Op heel veel gebieden moet alles omtrent informatiebeveiliging 'geregeld en beheerst' zijn. En op het einde van de rit voert de certificerende instantie een allesomvattende audit uit om vast te stellen of aan alle eisen wordt voldaan.isae3402/isae3402.jpg

In een aantal situaties hoeft het normenkader niet zo uitgebreid te zijn als het volledige ISO 27001 eisenpakket. Toch wil je objectief vastgesteld hebben, dat het eigen normenkader aanwezig is en vervolgens correct functioneert. Dit kan met een zg derdenverklaring (TPM - Third Party Mededeling), te verstrekken door een bevoegd externe accountant.

Voor zo'n derdenverklaring werkt Meta-audit samen met HutAudit.nl

Gratis Live
QuickScan
Share |
false